Cennik aktualny od 18 lutego 2015, wszystkie ceny netto, należy dodać 23% VAT  : (formularz zamówienia)

Administrator nieruchomości : 

 • Wersja umożliwiająca prowadzenie 1-ego budynku ..................................... 550 zł

 • Wersja umożliwiająca prowadzenie 3-ech budynków ................................... 800 zł
 • Za każdy dodatkowy budynek powyżej 3-ech ................................................   50 zł
 • Wersja z nielimitowaną ilością prowadzonych budynków ........................... 2000 zł

   
  kalkulator : (licencja na =zł)

Wspólnota mieszkaniowa : 

 • Wersja umożliwiająca prowadzenie 1-ej wspólnoty ......................................  700 zł
 • Wersja umożliwiająca prowadzenie 3-ech wspólnot .....................................1000 zł 
 • Za każdą dodatkową wspólnotę ....................................................................    70 zł
 • Wersja z nielimitowaną ilością prowadzonych wspólnot .............................. 2500 zł

  kalkulator: (licencja na =zł)

Wzory umów dla Wspólnot  mieszkaniowych :

 • Cena regularna ....................................................... ......................................  70 zł
 • Dla posiadaczy licencji na program Administrator lub Wspólnota .................  40 zł